Vergadertraining en -coaching
Gemiddeld wordt ongeveer een kwart van de werktijd besteed aan vergaderen. 
Kan dat minder? Voldoet een vergadering nog aan het gestelde doel?
Zijn de deelnemers diegenen die aan de vergadering deel moeten nemen?
Is de frequentie goed? Is het duidelijk hoe besluiten genomen worden?


De meeste vergaderingen kunnen korter en effectiever. Dan hebben mensen meer tijd voor het eigenlijke werk. Hierdoor betaalt vergadertraining of -advies zichzelf terug. En door vergaderingen te verbeteren wordt er makkelijker besluiten genomen en krijgen de deelnemers inspiratie en energie uit de vergadering. 

Workshop Effectief vergaderen

Sinds kort geeft Vergaderen doe je zo! de workshops Effectief vergaderen voor vrijwilligers en Effectief vergaderen voor de overheid. Beiden worden erg gewaardeerd. 'Leuk die actieve werkvormen.' 'De beste workshop die de laatste jaren heb gevolgd.' 'Goede direct toepasbare tips.' Het zijn korte workshops van 2 1/2 uur. Voor het bedrijfsleven wordt aangeraden een workshop op maat te doen omdat er vaak veel vergaderd wordt en de vragen dus divers zijn.

Workshops en trainingen op maat

Daarnaast zijn er workshops en trainingen op maat. Bij een training op maat wordt gekozen uit verschillende van de onderstaande onderwerpen.
Ook kunt u kiezen voor een observatie van een vergadering of het uitgebreid verwerken van de vergaderscan van Vergaderen doe je zo!
Er zijn ook workshops voor individuen, bijvoorbeeld op woensdagmiddag 17 november.

1. Vergader- en discussietechniek, effectief vergaderen
2.
Inspiratie op doen, wat maakt werk leuk en hoe inspireer je elkaar;
3.
Besluitvormingstraining
4.
Non-verbale communicatietraining
5. Brainstormen en nieuwe ideeën opdoen
6. Timemanagementtraining, tijdsplanning en -bewaking
7.
Groepsdynamiektraining en sfeerbewaking
8. Voorzitterstraining/coaching
9. Vergadercoaching


De modules 1 t/m 7 kosten ieder minimaal een dagdeel. Dus op een trainingsdag kunnen 2 modules getraind worden. Gekozen kan ook worden om een aantal modules langer te trainen. Ook kan gekozen worden voor een korte introductiecursus, waarbij alle modules aangetipt worden.

Modules 2 en 5 zijn vooral gericht op de inhoud van een vergadering. De anderen gaan over de vergadering zelf.
Bij de modules 1 en 4 kan gekozen worden om te trainen aan de hand van een gefilmde vergadering. Dit gebeurt samen met stichting Zora.
Module 8 is een individueel programma, specifiek voor een voorzitter.

Korte beschrijving van de modules

1. Vergader- en discussietechniek, effectief vergaderen
Door het trainen van vergader- en discussietechniek krijgen de deelnemers inzicht en invloed op de manier waarop vergaderd wordt. De verschillende rollen van diegene die aan een vergadering deelnemen worden besproken en er wordt geoefend om actiever te vergaderen en meer concrete besluiten uit een vergadering te krijgen. Ook de invloed van overijverige deelnemers wordt besproken en er worden manieren geoefend om dat in goede banen te leiden.

2. Inspiratie opdoen, wat maakt werk leuk en hoe inspireer je elkaar
Inspiratie is heel belangrijk, het is de motor die veel werk beter laat draaien. In de training wordt bekeken wat en wie inspireert en hoe iets inspireert. Er wordt geoefend met het inspireren van elkaar en jezelf.

3. Besluitvormingstraining
Besluiten goed nemen is belangrijk. Als een besluit op een manier wordt genomen dat de vergaderdeelnemers er achter staan komt het onderwerp niet meer op dezelfde manier terug in een volgende vergadering. In deze training wordt geoefend met verschillende structuren en gekozen hoe het best besluiten in de vergadergroep genomen kunnen worden in de toekomst.

4. Non-verbale communicatie
Uit de manier waarop iemand zit, kijkt, praat of niet praat is heel veel af te leiden. Bij deze training wordt daarmee geoefend. Stille deelnemers aan een vergadering 'zeggen' heel veel als je er maar oog voor hebt.

5. 
Brainstormen
Over vergaderonderwerpen wordt gebrainstormd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende brainstormtechnieken. Vooraf wordt besproken welke het beste past.

6. Timemanagement (tijdsplanning en -bewaking). Veel vergadering 'lopen' niet goed omdat het veel te lang duurt, niet op tijd begint en er eindeloos over onderwerpen gepraat wordt. Met deze module wordt getraind om dat anders te doen.

7. Groepsdynamiektraining en sfeerbewaking. Elke vergadering is anders en elke groep heeft een eigen dynamiek. Dat kan zowel de sterkte als de zwakheid zijn. Deze module leert de dynamiek te zien en erin te sturen. Verschillen kunnen zitten in de persoonlijkheden, maar ook bijvoorbeeld in (gebruik van) taal, opleiding of culturele achtergrond. Door er aandacht aan te besteden en ermee te trainen kunnen de verschillen overbrugd worden.

8. Voorzitterstraining/coaching

Een voorzitter is enorm belangrijk in een vergadering. Een goed voorzitten zorgt niet alleen dat de onderwerpen, die op de agenda staan, besproken worden. Hij of zij let erop dat alle deelnemers aan de vergadering hun/haar visie op de onderwerpen kunnen geven, dat er goed gediscussieerd wordt, dat besluiten duidelijk benoemd worden, dat er samenvattingen bij elk punt gegeven worden, dat de vergadering binnen de gestelde tijd (of zelfs sneller) gebeurt, dat overijverige deelnemers in toom gehouden worden en er ruimte is voor nieuwe ideeën.

9. Vergadercoaching
Vergadercoaching is een methode waarbij de coach een vergadergroep begeleidt.
De coach heeft een voorgesprek en woont één of meer vergaderingen bij. Tijdens de vergadering kan zij sturen en/of het nabespreken met de deelnemers, precies wat de opdrachtgever wenst.
Vergadercoaching kost een organisatie weinig tijd en het levert veel op.
De vergaderingen worden effectiever, duren korter door beter timemanagement en de vergaderaars voelen zich meer betrokken bij de vergadering.

Zowel het coachen van een vergadering als het coachen van de voorzitter is een investering die zichzelf terug verdient, zowel in de manier waarop vergaderd wordt als in de tijdwinst die het oplevert en doordat de deelnemers met veel meer plezier vergaderen. De vergaderkosten gaan omlaag en het plezier in vergaderen gaat ermee omhoog.


De nieuwe flyer van Vergaderen Doe Je Zo kan je hier zien/downloaden